Witryna dla Klientów


Zastrzeżenia Prawne


 

Zastrzeżenia prawne dotyczące witryny internetowej www.ecpp.pl


Celem Serwisu jest dostarczanie Użytkownikowi aktualnych informacji oraz umożliwienie kontaktu z ECPP Spółką z o.o., zwaną dalej ECPP.

ECPP informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz stronach z nim zlinkowanych nie stanowią wiążącej oferty usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym jego Użytkowników.

ECPP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości, czy w części, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia.

Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do ECPP. Żadna część serwisu internetowego nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody ECPP.

Użytkownik może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać usunięcia niniejszej zgody przez administratora danych. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych biuro@ecpp.pl pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

ECPP zapewnia, że ochrona antywirusowa podejmowana jest z należytą starannością, a stosowane programy antywirusowe podlegają aktualizacji.

ECPP, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożliwości korzystania z materiałów umieszczonych na stronie.


Copyright 2011 ECPP Sp. z o.o.

Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, przy ul. Słonecznej 2, 27-200 Starachowice, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000266592, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 zł (wpłacony w całości), NIP 661 229 38 93.

Pobierz plik PDF - Tutaj !

ECPP - Rzetelna Firma ECPP - Solidna Firma ECPP - Polish Product ECPP - Euro Certyfikat 2011